นโยบายการรับประกันและการส่งสินค้าคืน

           ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานในชีวิตประจำวัน เพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตัวคุณลูกค้าโปรดอ่านนโยบายการรับประกันสินค้าต่อไปนี้อย่างถี่ถ้วน

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. สินค้ามีรับประกันตั้งแต่ 3 ถึง 6 เดือน หรือ 1 ถึง 2 ปี เว้นแต่มีระบุระยะเวลาประกันไว้เพิ่มเติม ณ จุดขาย

2. สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นเว้นแต่เกิดจากความผิดพลาดของทางบริษัทเท่านั้น

3. การส่งเคลมสินค้าลูกค้าจะต้องแสดงหลักฐานในการซื้อสินค้าหรือหลักฐานการชำระเงินพร้อมกับสินค้าที่มีการบรรจุหีบห่อสภาพพร้อมขาย (สภาพพร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเสียหาย ยังคงอยู่และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆในสภาพเดียวกันกับสภาพที่ร้านได้นำส่งให้ลูกค้า) โดยสินค้าจะได้รับการตรวจสอบว่าตรงตามเงื่อนไขการรับเคลมสินค้าหรือไม่ก่อนจะทำการติดต่อกลับไปยังลูกค้า

4. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์การเคลมสินค้าในกรณีที่สินค้าขัดข้อง อันเนื่องจากความผิดพลาดของทางโรงงานผลิต หรือเกิดจากการชำรุดของอะไหล่ในสภาพการใช้งานตามปกติ

5. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดจากสาเหตุดัง ต่อไปนี้ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ฟ้าผ่า หรือ ภัยธรรมชาติ อื่นๆ ไฟไหม้ สารเคมี แก๊ส กระแสไฟผิดปกติ หนู มด หรือแมลงอื่นๆ การดัดแปลง แก้ไข ต่อเติม แตก หัก เสื่อมสภาพ ช็อต ไหม้ อยู่ในสภาพไม่ปกติ การรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ใช้, ใช้สินค้าผิดประเภท

6. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าบางรายการอาทิเช่น ตัวโคมหลอดไฟที่สามารถเกิดสนิมหรือแตกร้าวจากการเสื่อมสภาพ ทางบริษัทจะรับซ่อมแซมเฉพาะอะไหล่หลอดไฟ LED และ Driver เท่านั้น หากสินค้าอยู่ในสภาพยากที่จะซ่อมแซมหรือเกิดกรณีพิเศษอื่นๆ ทางร้านอาจคิดค่าบริการ ค่าต้นทุนอะไหล่และค่าจัดส่งกลับเพิ่มเติม โดยทุกครั้งหากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทางร้านจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนทำการซ่อมแซมสินค้าทุกครั้ง ถ้าทางร้านไม่มีอะไหล่ในสต็อก ทางลูกค้าต้องรอสินค้าประมาณ 2 สัปดาห์ โดยทางร้านจะแจ้งอัพเดทความคืบหน้าต่อไป

7. ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังร้านค้า โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืนสินค้าทั้งหมด และสินค้าต้องอยู่ในสภาพพร้อมขาย ตามที่ระบุข้างต้น ด้วยความเคารพอย่างสูง

ภาคผนวก

หมายเหตุ: บริษัท ไลท์ฟาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดซึ่งรวมถึงการตีความและการปรับเปลี่ยนนโยบายการรับประกันนี้

บริการรับประกันที่ระบุไว้ข้างต้น

            มีผลใช้กับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขายในประเทศไทยเท่านั้น บริการต่างที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ตกลงกันไว้ในช่วงการซื้อเพียงจะมีผลบังคับตามสัญญาที่ลงนามโดยบริษัท ไลท์ฟาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

การรับประกันอื่น

            ที่มาจากตัวแทนจำหน่ายซึ่งนอกเหนือจากเงื่อนไขการรับประกันจากทางบริษัท ไลท์ฟาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ กรุณาขอรับเอกสารในระหว่างการซื้อเพื่อที่จะได้รับการบริการจากตัวแทนจำหน่าย

ความเสียหาย

            โดยตรงหรือโดยอ้อมที่ทำให้อุปกรณ์ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติหรือเกิดความเสียหาย ทางบรษัทจะรับผิดชอบตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ บริษัท ไลท์ฟาร์ม ( ประเทศไทย ) จำกัด จะไม่รับผิดชอบสินค้าที่เสียหายอันเนื่องมาจากการดัดแปลง หรือทำการปรับแต่งตัวอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วยตนเอง

ในทุกกิจกรรมและทุกภาคส่วนของเรา LIGHT FARM

ไลท์ฟาร์ม เข้าร่วมสนับสนุนสินค้าของคนไทย OTOP โดยมีการจัดโปรโมชั่นต่างๆมากมายโดยมุ่งเน้นการนำสินค้าของชุมชน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP มาร่วมจัดกิจกรรมและโปรโมชั่นต่างๆของเราเพื่อเป็นการสนับสนุนและผลักดันสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับของคนไทยและต่างประเทศ อธิเช่น โปรโมชั่นของทางโซล่าฟาร์ม เมื่อซื้อสินค้ารบ 1800 บาทรับฟรี ผ้าขาวม้า ผ้าฝ้ายแท้ 1 ผืน โดยเป็นสินค้าจากกลุ่มแม่บ้านจังหวัด มหาสารคาม

ทำไมเราต้องใช้โคมไฟแบบ LED

โคมไฟ LED ทุกชิ้นถูกออกแบบและพัฒนามาเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดเมทัลฮาไลด์ (Metal Halide) หรือหลอดแสงจันทร์ โดยโคมไฟ LED มีอายุการใช้งานเฉลี่ยสูงถึง 100,000 ชั่วโมง โคมไฟ LED ใช้แหล่งกำเนิดแสงสว่างจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการส่องสว่างแบบใหม่ จึงใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่า แต่กลับให้ความสว่างที่มากกว่า อีกทั้งแสงสว่างที่เปล่งออกมาจากโคมไฟแอลอีดีนั้นยังปราศจากรังสี UV อีกด้วย โคมไฟ LED นอกจากมีอายุการใช้งานที่ยาวนานแล้ว ในกระบวนการผลิตหลอดไฟ LED และตัวโคมไฟ LED นั้นยังไม่มีสารพิษเหมือนหลอดทั่วไป ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัย จึงมั่นใจได้ว่าไม่มีสารตกค้างเหมือนหลอดไฟรุ่นเก่าแน่นอน

LIGHT FARM จัดกิจกรรมค่ายอาสา มาร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ไลท์ฟาร์ม จัดกิจกรรมออกค่ายอาสาเพื่อสร้างฝายน้ำล้น และค่ายอาสาอื่นๆอีกมากมายเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เราทุกคนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชน