เกี่ยวกับไลท์ฟาร์ม

            สร้างสรรค์นวัตกรรมสีเขียวที่ก้าวล้ำ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยแนวทางแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน ขยายการเติบโตทั้งในและต่างประเทศ ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ บนบรรยากาศการทำงานที่มีความสุข

วิสัยทัศน์ :     อันดับ 1 ในใจคุณ LIGHT FARM

            เราจะเป็น"ที่หนึ่ง" ด้านคุณภาพสินค้า ด้วย "ระบบการผลิตและการจัดส่งสินค้า" ที่รวดเร็ว ได้มาตรฐานคุณภาพ โดยมอบความคุ้มค่า และความประทับใจสูงสุดให้กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ เพื่อมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำ ในด้านผลิตภัณฑ์ LED โคมไฟโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ โคมไฟถนน หลอดไฟแอลอีดี ไฟประดับตกแต่ง เทศกาล งานเลี้ยง งานรื่นเริง ไฟส่องป้าย สปอร์ตไลท์ ฟลัดไลท์ LED อย่างครบวงจร

พันธกิจ :    มาตรฐานและความจริงใจ สำคัญที่สุด

            ไลท์ฟาร์ม มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ LED ที่มีคุณภาพ รวมถึงบุคลากร เพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณ เราคิดค้นและสร้างสรรค์คุณค่าที่สูงสุด เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคุณ ภายใต้สโลแกน “มาตรฐานและความจริงใจ สำคัญที่สุด ” เราค้นคว้า ทดลอง วิจัย และพัฒนาสินค้าให้มีความทนทานเหมาะสมกับสภาวะอากาศของประเทศไทย เพื่อให้คนไทยได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพ มีราคาสมเหตุสมผล รวมถึงการแก้ปัญหาที่รวดเร็ว

ค่านิยม :     LIGHT FARM

            บริษัท ไลท์ฟาร์ม ( ประเทศไทย ) จำกัด เป็นบริษัทจัดจำหน่ายหลอดไฟแอลอีดี และโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ดำเนินงานเคียงคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยดำเนินกิจการหลักด้วยการประกอบธุรกิจจัดจำหน่าย โคมไฟโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ โคมไฟถนน หลอดไฟแอลอีดี ไฟประดับตกแต่ง เทศกาล งานเลี้ยง งานรื่นเริง ไฟส่องป้าย สปอร์ตไลท์ ฟลัดไลท์ LED นำเข้าสินค้ารับผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ต่างๆ OEM และจัดจำหน่ายผ่านเครือข่ายของเราทั่วประเทศรวมถึงได้ขยายกิจการสู่ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่เป็นพลังงานสะอาดจากธรรมชาติ ธุรกิจรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้านนวัตกรรม ธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้าน IT และ E-commerce ทั้งนี้บริษัทมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนสินค้าของคนไทย OTOP และนำสินค้า OTOP ไทยก้าวสู่ตลาดโลก เพื่อสร้างความมั่นคงให้ชุมชนบนพื้นฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายการลงทุนสู่ธุรกิจใหม่เพื่อสร้างความต่อเนื่องและ ความยั่งยืนแก่กิจการ

เกี่ยวกับเรา

การประหยัดเงินได้ เท่ากับมีรายได้ การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟแอลอีดีภายในบ้านและภายนอกจะช่วยให้คุณประหยัดเงินโดยลดค่าใช้จ่ายของค่าไฟฟ้า การใช้งานหลอดไฟแอลอีดีจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของการประหยัดในระยะยาวอีกทั้งยังไม่ปล่อยรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและสามารถถนอมสายตาได้อีกด้วย

จากใจสู่ใจชาว LIGHT FARM

            จากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเริ่มจากการจำหน่ายไฟกระพริบไฟประดับ จนได้รับความไว้วางใจจากทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ให้การสนับสนุน ทั้งสินค้าและบริการของทางบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา จากการดำเนินงานที่พ่านมา บริษัทฯ ได้สะสมประสบการณ์ รวมทั้งบุคลากรที่มีความสามารถในหลายๆสาขา การดำเนินกิจการร่วมกับบริษัทต่างชาติฯ ทำให้ทิศทางของการทำธุรกิจ วัตถุประสงค์ ของบริษัทฯได้เพิ่มขึ้น เช่น การทำธุรกิจด้านพลังงาน พลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างประหยัด การร่วมมือทางการค้ากับต่างประเทศ และธุรกิจต่อเนื่องจากธุรกิจเหล่านี้

LIGHT FARM การพัฒนาอย่างยั่งยืน

            เราไลท์ฟาร์มมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างความเจริญเติบโต และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ เพื่อรองรับการเจริญเติบโต ในนามของเราชาวไลท์ฟาร์ม ขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านที่ได้ให้ความเชื่อถือและความไว้วางใจด้วยดีตลอดมา ขอขอบพระคุณพนักงานทุกท่านที่เป็นกำลังใจ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯอย่างยั่งยืน

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

            เราปลูกฝังให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการทำงานและทราบถึงความรับผิดชอบของคนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฏหมายข้อบังคับและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนของบริษัทด้านการควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามกฏหมายข้อบังคับและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนของบริษัทด้านการควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมกำหนดให้มีแผนงานและการจัดการ เพื่อป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับมลภาวะทางเสียง อากาศ น้ำ และสิ่งปฏิกูล เพื่อให้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

ในทุกกิจกรรมและทุกภาคส่วนของเรา LIGHT FARM

ไลท์ฟาร์ม เข้าร่วมสนับสนุนสินค้าของคนไทย OTOP โดยมีการจัดโปรโมชั่นต่างๆมากมายโดยมุ่งเน้นการนำสินค้าของชุมชน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP มาร่วมจัดกิจกรรมและโปรโมชั่นต่างๆของเราเพื่อเป็นการสนับสนุนและผลักดันสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับของคนไทยและต่างประเทศ อธิเช่น โปรโมชั่นของทางโซล่าฟาร์ม เมื่อซื้อสินค้ารบ 1800 บาทรับฟรี ผ้าขาวม้า ผ้าฝ้ายแท้ 1 ผืน โดยเป็นสินค้าจากกลุ่มแม่บ้านจังหวัด มหาสารคาม

ทำไมเราต้องใช้โคมไฟแบบ LED

โคมไฟ LED ทุกชิ้นถูกออกแบบและพัฒนามาเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดเมทัลฮาไลด์ (Metal Halide) หรือหลอดแสงจันทร์ โดยโคมไฟ LED มีอายุการใช้งานเฉลี่ยสูงถึง 100,000 ชั่วโมง โคมไฟ LED ใช้แหล่งกำเนิดแสงสว่างจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการส่องสว่างแบบใหม่ จึงใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่า แต่กลับให้ความสว่างที่มากกว่า อีกทั้งแสงสว่างที่เปล่งออกมาจากโคมไฟแอลอีดีนั้นยังปราศจากรังสี UV อีกด้วย โคมไฟ LED นอกจากมีอายุการใช้งานที่ยาวนานแล้ว ในกระบวนการผลิตหลอดไฟ LED และตัวโคมไฟ LED นั้นยังไม่มีสารพิษเหมือนหลอดทั่วไป ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัย จึงมั่นใจได้ว่าไม่มีสารตกค้างเหมือนหลอดไฟรุ่นเก่าแน่นอน

LIGHT FARM จัดกิจกรรมค่ายอาสา มาร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ไลท์ฟาร์ม จัดกิจกรรมออกค่ายอาสาเพื่อสร้างฝายน้ำล้น และค่ายอาสาอื่นๆอีกมากมายเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เราทุกคนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชน