ไฟหยดน้ำ

            ไฟหยดน้ำ ไฟกระพริบ ไฟคริสมาสใช้ประดับตกแต่งตามต้นไม้ บ้านเรือน กันน้ำได้ ตกแต่งได้ทั้งภายในและภายนอก ความยาว 8 เมตร

ChristmasLight

ไฟหยดน้ำ

ไฟหยดน้ำ สีรวม

      ไฟหยดน้ำ สีรวม สำหรับใช้ตกแต่ง สวยงาม ทั้งยังมีราคาที่ถูก สามารถนำไปใช้ประดับ ตกแต่งได้หลากหลาย ไฟปีใหม่

45 บาท
32 บาท
ไฟหยดน้ำ สีวอร์มไวท์

     ไฟหยดน้ำ สีวอร์มไวท์ ( กระพริบ ) สำหรับใช้ตกแต่ง ทั้งยังมีราคาที่ถูก สามารถนำไปใช้ประดับ ตกแต่งได้หลากหลาย ไฟปีใหม่

45 บาท
32 บาท
ไฟหยดน้ำ สีวอร์มไวท์

     ไฟหยดน้ำ สีวอร์มไวท์ ( ไม่กระพริบ ) สำหรับใช้ตกแต่ง ทั้งยังมีราคาที่ถูก สามารถนำไปใช้ประดับ ตกแต่งได้หลากหลาย ไฟปีใหม่

45 บาท
32 บาท
ไฟหยดน้ำ สีฟ้า

      ไฟหยดน้ำ สีฟ้า สำหรับใช้ตกแต่ง ทั้งยังมีราคาที่ถูก สามารถนำไปใช้ประดับ ตกแต่งได้หลากหลาย ไฟปีใหม่ ไฟประดับ

45 บาท
32 บาท
ไฟหยดน้ำ สีแดง

     ไฟหยดน้ำ สีแดง สำหรับใช้ตกแต่ง ทั้งยังมีราคาที่ถูก สามารถนำไปใช้ประดับ ตกแต่งได้หลากหลาย ไฟปีใหม่ ไฟประดับ

45 บาท
32 บาท
ไฟหยดน้ำ สีเหลือง

     ไฟหยดน้ำ สีเหลือง สำหรับใช้ตกแต่ง ทั้งยังมีราคาที่ถูก สามารถนำไปใช้ประดับ ตกแต่งได้หลากหลาย ไฟปีใหม่ ไฟประดับ

45 บาท
32 บาท
ไฟหยดน้ำ สีเขียว

     ไฟหยดน้ำ สีเขียว สำหรับใช้ตกแต่ง ทั้งยังมีราคาที่ถูก สามารถนำไปใช้ประดับ ตกแต่งได้หลากหลาย ไฟปีใหม่ ไฟประดับ

45 บาท
32 บาท